International Journal of Tax Economics and Management

Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis?

Author: Özer ÖZÇELIK Öner GÜMÜS | Published on: 30 November, 2018   Page: 1-12

   1469 Views   17 Downloads

Abstract
Wealth tax was levied in Turkey in the period which World War II was on the agenda of the World. Put it differently, economic conditions of Turkey was quite bad. To meet the necessities occuring due to the bad conditions, Turkish government levied this tax. Then, an act known as wealth tax act was released. The amount of this tax was unusual. If taxpayers was to pay this, their wealth would decrease and if they was not to pay, they would be sent to work in general services. So, this application brought a debate about this tax. In this study, whether this tax can be accepted as a crisis or not will be debated within the scope of scholars’s views and wealth tax act. And, the study is ended with the hypothesis that wealth tax was a crisis.

Keywords
Wealth Tax; Crisis; Wealth Tax Act; Economic Depression.

Cite this Article

×

ÖZÇELIK, Ö., GÜMÜS, Ö. (2018), Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis?. International Journal of Tax Economics and Management, 1(1), 1-12.

 • Download Citation
 • ×

  ÖZÇELIK, Ö., GÜMÜS, Ö. (2018) "Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis?", International Journal of Tax Economics and Management, 1(1), pp.1-12.

 • Download Citation
 • ×

  ÖZÇELIK, Ö., GÜMÜS, Ö.. Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis?. International Journal of Tax Economics and Management. 2018; 1(1): 1-12.

 • Download Citation
 • ×

  Appeared

  ×

  Appeared

  ×

  ÖZÇELIK, Ö., GÜMÜS, Ö.. Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis?. International Journal of Tax Economics and Management. 2018; 1(1): 1-12.

 • Download Citation
 • ×

  ÖZÇELIK, Ö., GÜMÜS, Ö.. Was Wealth Tax Levied in Turkey Between 1942 and 1943 A Crisis?. International Journal of Tax Economics and Management. 2018; 1(1): 1-12.

 • Download Citation
 • Reference

  1. Tuncer, S (1966). Teoride ve Pratikte Servet Vergileri. İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.
  2. Varcan, N (1995). Maliye Tarihi. Eskişehir: Birlik Ofset.
  3. Karluk, SR (2013). Temel Sektörlerde Gelişmeler II: Sanayi Sektörü. Türkiye Ekonomisi. Ankara: Saray Matbaacılık. pp. 128-157.
  4. Giray, F (2010). Maliye Tarihi. 3rd ed. Bursa: Ezgi Kitabevi.
  5. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc024/kanuntbmmc.pdf (Accessed: 26.07.2018).
  6. Gerçek, A (2011). Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku. 2nd ed. Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
  7. İnci, İ (2012). İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Varlık Vergisi Uygulaması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2: 272-290.
  8. Yüce, M (2004). Avarız Vergisinin Muhteşem Dönüşü: Olağanüstü Vergiler. Akademik Bakış 3: 1-19.
  9. Coşar, N (2003). Varlık Vergisi Konusundaki Yolsuzluk Söylentileri. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 2: 1-27
  10. Tuncer, G (2015). Türk Sinemasından Mali Sosyolojiye Yansımalar. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi I: 193-216.
  11. Karabulut, K (2005). 11 Teşrinisani 1942 Tarihli Varlık Vergisi’ne Bir Bakış. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 27: 325-339.
  12. Tekin, A, Gümüş Ö (2014). 1982 Anayasası’nda Yer Alan Vergileme İlkelerinin Felsefi Temelleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 39: 243-258.
  13. Yavuz, E (2015). Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi Kanunu ve Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu Tartışmaları: Erzincan Uygulamaları. Akademik Sosyal Araştırmaları Dergisi 12: 161-180.
  14. Bakkal, U (2003). Varlık Vergisi Kanunu’nun Maliye Teorisindeki Vergilendirme İlkeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 43-44: 96-111.
  15. Aktar, A (2012). Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları. 12nd ed. İstanbul: İletişim Yayınları.
  16. Bali, RN (2012a). Varlık Vergisi Hatıralar-Tanıklıklar. İstanbul: Libra Kitap.
  17. Çetinoğlu, AS (2009). Varlık Vergisi 1942-1944. İstanbul: Belge Yayınları.
  18. Bali, RN (2012b). The Wealth Tax (Varlık Vergisi) Affair. İstanbul: Libra Kitap.
  19. Akar, R (1999). Aşkale Yolcuları. İstanbul: Doğan Kitap.
  20. Aktar A (1999). İstanbul Tapu Kayıtlarının Analizi (26 Aralık 1942-30 Haziran 1943). Toplumsal Tarih 69: 10-21.
  21. Bali RN (2008). Ahmet Hamdi Başar’ın Görüşleri-Varlık Vergisi ve Türkleşme Hakkında. Toplumsal Tarih 175: 64-71.
  22. Bali, RN (1997). Çok Partili Demokrasi Döneminde Varlık Vergisi Üzerine Tartışmalar. Tarih ve Toplum 165: 47-59.
  23. Ökte, F (n.d.). Varlık Vergisi Faciası. İstanbul: Nebioğlu Yayınevi.
  24. Ünal, B. (2012). Varlık Vergisi (Aşkale Sürgünleri). İstanbul: Rezan Yayıncılık.
  25. Gökbunar, R, Çandır, M, Arslan, A, Özcan Mastar, P (2016). Varlık Vergisinin Türk Romanında Yansıması. Bilig 78: 231-249.
  26. Yeni Asır. Varlık Vergisinden Sonra Verim Mücadelesi. No: 11411, 17 İlk Kanun Perşembe.
  27. Pur, HP (2007). Varlık Vergisi ve Azınlıklar. İstanbul: Eren Yayıncılık.
  28. Gürbüz, C (2007). Edebiyatlaşan Vergiler. İstanbul: Bilgeoğuz Yayıncılık.
  29. Kafaoğlu, AB (2005). Varlık Vergisi Gerçeği. 2nd ed. İstanbul: Kaynak Yayınları.
  30. Kayra, C (2013). Savaş Türkiye Varlık Vergisi. 4th ed. İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
  31. Özçelik, M (2011). Açıksöz Gazetesinde Sakarya Savaşı. Tarihin Peşinde 6: 195-214.
  32. Dokuyan, S (2014). Savaş Ekonomisi ve Varlık Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2: 23-55.
  33. Yeşilyurt, Ş (2016). Varlık Vergisi Hakkında Bir Değerlendirme. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 27: 293-310.
  34. Öztürk İM (2013). İkinci Dünya Savaşı Türkiye’sinde Olağanüstü Ekonomik Kararlar: Milli Korunma Kanunu ve Varlık Vergisi. Tarih Araştırmaları Dergisi 54: 167-182.
  35. Başkaya, M (2017). Varlık Vergisi ve Giresun’da Uygulaması. Social Science Studies Journal 8: 1805-1814.
  36. Akalın, C (2005). Varlık Vergisi’nde Yabancı Tanıklar. Mülkiye Dergisi 247: 159-182.
  37. Ata, F (2014). Varlık Vergisinin Amerikan Kamuoyuna Yansıması (New York Times Gazetesi Örneğine Göre). Tarihin Peşinde-uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11: 63-78.
  38. Meyvacı, HI (2010). Türk Vergicilik Tarihinde Olağanüstü Bir Vergi Uygulaması Örneği: Varlık Vergisi. Unpublished Master Thesis. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Programı.
  39. Yalçın, O (2012). Varlık Vergisi Kanunu ve Uygulaması. Avrasya İncelemeleri Dergisi 1: 313-354.
  40. Meriç, AA (1951). Varlık Vergisinin Satılmış Kahramanı Faik Ökte’ye Açık Mektup. İstanbul: Raşit Bütün Matbaası.
  41. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/69229?AspxAutoDetectCookieSupport=1 (Accessed: 11.11.2017).
  42. Yıldırım, Ş (2016). Sosyal Hizmette Kriz Müdahale Yaklaşımının Kullanımı Krize Müdahale. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4: 481-486.
  43. Sayıl, I (1992). Olağanüstü Koşullarda Krize Müdahalenin Yeri ve Önemi. Kriz Dergisi 1: 4-7.
  44. Uğur, F (2016). Travma Sonrası Psikolojik Danışma. https://www.tavsiyeediyorum.com/makale_16091.htm (Accessed: 11.11.2017).
  45. Sözer, Y (1992). Psikiyatrade Kriz kavramı ve Krize Müdahale. Kriz Dergisi, 1: 8-12. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/21/61/577.pdf (Accessed: 11.11.2017).

  [This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited (CC BY 4.0).]

  PLUMX Metric


  Altmetric


  Author Details


  Özer ÖZÇELIK
  Department of Economics
  Kütahya Dumlupinar University
  ozer.ozcelik@dpu.edu.tr

  Öner GÜMÜS
  Department of Public Finance
  Kütahya Dumlupinar University
  oner.gumus@dpu.edu.tr